ปัญหาสีหลุดร่อน เกิดสนิมตามบริเวณต่างๆและมีรอยร้าวตามผนังบ้าน เป็นปัญหาที่เจ้าของบ้านพบได้บ่อย ดดยเฉพาะบ้านที่มีอายุ 2-3ปีขึ้นไป

สีหลุดร่อน

หากบ้านที่มีสีหลุดร่อน หรือมีความชื้นซึมเข้ามา อาจจะเกิดจาก

– มีความชื้นขึ้นมาจากพื้น

– สีหมดสภาพไปตามกาลเวลา

– ผิวคอนกรีตเสื่อมสภาพ

การแก้ปัญหา

– ทำความสะอาดผนัง ทาสีรองพื้น ปูนเก่า 1 เที่ยว แล้วทาสีจริง 2 เที่ยว

– ขูดสีเดิมออก ซ่อมบริเวณที่มีความชื้น ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว

สนิมขึ้น

หากพบว่าประตูเหล็กหรือส่วนที่มีเหล็กเกิดผุกร่อน เป็นสนิม และลุกลาม ควรรีบทำการแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปอีก

สนิมอาจเกิดจากความชื้นภานในบ้าน ความชื้นที่ขึ้นมาจากพื้นดิน หรือการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา สำหรับการแก้ไขก็คือ ควรตัดซ่อมตามแนว แล้วทาสีใหม่

รอยแตกร้าว

รอยแตกร้าวจากคอนกรีต เกิดจากคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไป อากาศจึงเข้าไปทำปฏิกิริยา ทำให้เป้นสนิมและเกิดรอยแตกร้าวได้ด้วย การแก้ไข ควรสกัดตามแนวคอนกรีตเป็นรูปเหลี่ยม และนำเหล็กมาเชื่อมทาบขนาดเดิม

นอกจากนี้ การใช้คอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไป อาจเกิดรอยแตกร้าวบริเวณกันสาดได้อีกด้วย การแก้ไข จึงควรรีบสกัดตามแนวแล้วซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้าง

ปัญหาสีหลุดร่อน อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับบ้าน แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดสีหลุดร่อนอาจนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ การซ่อมแซมเองอาจทำให้ดูไม่สวยงาม และแก้ปัญหาไม่ตรงจุด อีกทั้งยังมีปัญหาสนิม และรอยแตกร้าว ที่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบ้าน ซึ่งควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แก้ปัญหาต่อไป

การสร้างบันไดในรูปแบบที่เหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *