About Us

เรื่องบ้าน เลือกเรา ซาติน บาวเวอร์

SATIN BOWER

ซาติน บาวเวอร์ เราคือบริษัทรับสร้างบ้านสำเร็จรูป ในรูปแบบบ้านสรรค์สร้างอย่างดีไซน์ โดยคำนึงถึงวัสดุในการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและงบประมาณในการก่อสร้างที่ชัดเจน ทั้งนี้ทางบริษัทได้สร้างบ้าน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

แบบบ้านสำเร็จที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวในพื้นที่เขตร้อน ด้วยไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย Tropical Modern House จึงเหมาะต่อสภาพอากาศ และการใช้งานของฟังก์ชันได้อย่างลงตัว

แบบบ้านสำเร็จกึ่งดีไซน์ Modular House สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน
เพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อจำกัด
ของพื้นที่ด้านการก่อสร้าง

ทางบริษัทเรามีที่ปรึกษาด้านวัสดุ ด้านควบคุมงาน และติดต่อประสานงาน
เรื่องบ้านจนเสร็จสมบูรณ์