หลายคนอาจสงสัยว่าการปูกระเบื้องเซรามิกในห้องน้ำนั้น ต้องมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง ควรปูกระเบื้องพื้นหรือกรุกระเบื้องผนังก่อนกัน รวมถึงการติดตั้งฝ้าเพดานว่าควรจะเข้าช่วงไหนจึงจะดีที่สุด ระหว่างติดตั้งฝ้าก่อนการปูกระเบื้อง หรือ การติดตั้งหลังจากปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยทั่วไป ช่างจะนิยมลำดับการทำงานจากบนลงล่าง คือ ติดตั้งฝ้าเพดานก่อน จากนั้นจึงกรุกระเบื้องผนัง แล้วจึงตามด้วยการปูกระเบื้องพื้น เพราะง่ายต่อการเก็บทำความสะอาดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หากติดตั้งกระเบื้องพื้นไปแล้ว และมาทำงานฝ้าหรือปูกระเบื้องผนัง ก็อาจมีน้ำหนักกดทับจากนั่งร้าน เศษวัสดุ หรืออุปกรณ์ตกหล่นลงมา กระแทกจนอาจส่งผลให้กระเบื้องเซรามิกแตกร้าวเสียหายจนต้องรื้อบางส่วนแล้วปูใหม่ได้ รวมทั้งเศษสิ่งสกปรกเช่นเศษปูนที่ตกลงมาจนทำให้เลอะผิววัสดุกระเบื้องพื้นที่ยากต่อการขจัดเอาเศษปูนออกเช่นกัน

ดังนั้นขั้นตอนที่เหมาะสมจึงควรเริ่มจากการติดตั้งฝ้าเพดานให้เรียบร้อยก่อน ตามด้วยการกรุกระเบื้องผนังโดยเว้นแถวล่างเอาไว้ แล้วจึงปูกระเบื้องพื้น จากนั้นจึงปิดท้ายด้วยการกรุกระเบื้องผนังแถวล่างในลักษณะ “ผนังอมพื้น หรือ กระเบื้องผนังวางอยู่บนกระเบื้องพื้น” จึงเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ (บางกรณี อาจกรุกระเบื้องผนังโดยเว้นส่วนล่างในระยะที่พอดีกับการติดตั้งกระเบื้องพื้น ซึ่งกระเบื้องพื้นจะสามารถสอดเข้าไปใต้กระเบื้องผนังได้พอดี ก็สามารถทำได้เช่นกัน)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการควบคุมกระบวนการของแต่ละหน้างานด้วย บางกรณีอาจติดตั้งกระเบื้องก่อนงานติดตั้งฝ้าเพดานซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่หลังจากติดตั้งกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องรอระยะเวลาการเซตตัวให้เหมาะสม และเมื่อช่างจะเข้ามาติดตั้งฝ้าเพดาน จะต้องมีการป้องกันและเตรียมการอย่างดีไม่ให้บริเวณที่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วได้รับความเสียหาย หรือมีการรับประกันหากเกิดความเสียหายกับพื้นกระเบื้องขึ้น

นอกจากลำดับก่อนหลังในการติดตั้งแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ของงานห้องน้ำคือ “การทำระบบกันซึมที่ดีก่อนการปูกระเบื้อง” ทั้งในส่วนของงานปูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนเปียก และงานรอยต่อระบบท่อ อีกทั้งอย่าลืมศึกษาคู่มือการติดตั้งวัสดุกระเบื้องและฝ้าเพดานของผู้ผลิตแต่ละราย

Cr. SCG

ปัญหาที่ต้องเจอ เมื่อต้องวางแผนก่อสร้างบ้าน!!! จะสร้างบ้านทั้งที จะสร้างกี่ชั้นดีนะ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *