ปัญหาที่มักต้องเจอเป็นอันดับแรกคือ เมื่อต้องวางแผนก่อสร้างบ้าน การจัดทำรายการวัสดุที่ต้องสั่งซื้อพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้าง จะทำได้ลำบาก เนื่องจากการสเปควัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด ต่อมาเมื่อถึงขั้นตอนดำเนินงาน จะพบว่าการก่อสร้างโดยปราศจาก “แบบสถาปัตยกรรม” ที่จัดทำโดยสถาปนิกนั้น ย่อมขาดการระบุรายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งวัสดุอย่างละเอียด ทำให้การจบงานตามรอยต่อของวัสดุต่างชนิดกันอาจมีปัญหา และเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขณะก่อสร้าง หรือเกิดปัญหาการใช้งานในภายหลังได้ นอกจากนี้ ตำแหน่งและทิศทางพื้นที่ใช้สอยที่กำหนดไว้ในแบบบ้านฟรี บางครั้งก็ไม่เหมาะกับที่ดินของเรา  เช่น ห้องที่ใช้งานบ่อยๆ อย่างห้องนอน ห้องนั่งเล่น ไปอยู่ติดกับทิศตะวันตกที่โดดแดดส่องอย่างแรงยามบ่าย ในขณะที่ห้องครัวอยู่ในตำแหน่งลมพัดเข้า ทำให้กลิ่นควันฟุ้งกระจายเต็มบ้าน เป็นต้น

ปัญหาอีกเรื่องที่สำคัญคือ  แบบงานระบบลงรายละเอียดเชิงลึก ทั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  สเปคของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า  พร้อมชนิดและขนาดของสายไฟที่เหมาะสม ตามประเภทและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่กำหนดไว้ ระบบประปาและสุขาภิบาล ซึ่งแสดงขนาดและตำแหน่งถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ พร้อมแนวการเดินท่อน้ำดีน้ำเสียที่เหมาะสม รวมถึงระบบการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย  (ถ้ามี) เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ซึ่งควรระบุตำแหน่งเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ลงในแบบให้ครบถ้วนด้วย สิ่งเหล่านี้มีผลมากต่อความราบรื่นในการอยู่อาศัยใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เน้นความเรียบร้อยสวยงาม    แต่รายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มักไม่ระบุไว้ในแบบขออนุญาตทั่วไป หากมิได้ว่างจ้างผู้ชำนาญให้รับผิดชอบจัดทำส่วนนี้โดยตรง

จะเห็นได้ว่า หากเจ้าของบ้านต้องการใช้แบบบ้านฟรีในการก่อสร้างโดยผ่านกระบวนการข้างต้นนั้น ควรใส่ใจศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างและขั้นตอนการสร้างบ้านให้มากพอสมควร รวมถึงเลือกผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ  สามารถไว้ใจได้ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งขณะก่อสร้างและอยู่อาศัย  ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ อยากแนะนำให้เจ้าของบ้านว่าจ้างสถาปนิกในการปรับปรุงแบบบ้านฟรีที่ได้มาให้ลงตัว  พร้อมจัดทำ “แบบสถาปัตยกรรม” เพื่อการก่อสร้างที่สะดวกแม่นยำ รวมถึงว่าจ้างวิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบต่างๆ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ในการจัดทำแบบงานระบบอย่างละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานของสมาชิกในบ้าน ทั้งหมดนี้เพื่อความราบรื่นในขั้นตอนการสร้างบ้านและอยู่อาศัยใช้งานในระยะยาว

Cr. SCG

คำถามสำหรับว่าที่เจ้าของบ้านใหม่ทั้งหลาย ได้แบบแล้วสร้างเลยได้ไหม ผิดหรือไม่? ลำดับขั้นตอนการปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง และติดตั้งฝ้าเพดาน ที่เจ้าของบ้านหลายคนสงสัยว่าควรทำงานไหนก่อนจึงจะดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *